Projekt -čo všetko zahrnuje?

 

Pre realizáciu závlahy je potrebný projekt a rozpis úkonov a materiálu ktoré ovplyvňujú celkovú cenu

1. zdroj vody: studňa alebo verejné potrubie a meranie výdatnosti a napojenie na závlahu

2. rozdelenie systému do viacerých zón resp. vetví a vhodné umiestnenie postrekovačov

3. riadiaca jednotka umiestnená v interiéri alebo vonku resp. wifi riadenie na diaľku alebo podľa počasia online

4. typ postrekovača alebo kvapková závlaha

5. zameranie pozemku

6. vykopanie škár do zeme, resp. zlupnutie už existujúceho trávnika alebo podkopávanie sa

7. potreba osadenia hydrantov pre napojenie záhradnej hadice a hlavných rozvodov

8. servis systému, spúštanie, zasimovanie, odstranenie závad alebo nečistôt

9. doprava a použitie potrebných mechanizmov